Juridische hulp bij iedere scheiding
Bel vrijblijvend: 076 - 790 13 57
Home > Echtscheidingsprocedure > Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding
advocaat met twee cliënten in kantoor

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Samen scheiden

Een echtscheiding gaat zowel u als uw ex-partner aan. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend dat u ook gezamenlijk het proces van scheiden doorloopt. Als u en uw partner het eens kunnen worden over de regelingen omtrent boedelverdeling, alimentatie en omgang van de kinderen, dan is het mogelijk om een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. U kunt dan ook volstaan met één advocaat.

Tezamen met het verzoekschrift tot echtscheiding moet u ook het echtscheidingsconvenant indienen waar u alle gezamenlijke afspraken in vastlegt. Als u samen kinderen heeft dan bent u ook verplicht  om hierin een ouderschapsplan op te nemen.

Beschikking van de rechtbank

De rechter beoordeelt het verzoekschrift tezamen met de gemaakte afspraken uit het convenant. Vaak wordt er bij een gezamenlijk verzoek niet meer beoordeeld of de gemaakte afspraken inhoudelijk kloppen, omdat de rechter er al vanuit gaat dat u dit samen overeen bent gekomen. De rechter geeft een beschikking af op de echtscheiding. Pas nadat deze beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is de scheiding definitief.

Voordelen van gezamenlijk echtscheidingsverzoek

De procedure rondom een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding duurt relatief kort en bovendien zijn beide partijen vaak tevreden met de uitkomst van de afspraken en de gevolgen van het scheiden. Dit is niet alleen in uw eigen belang, maar vaak ook in die van de kinderen.

Soms is een gezamenlijke echtscheidingsprocedure echter niet mogelijk. In dat geval kunt u mediation overwegen, of de procedure voor een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ingaan.

Menu