Juridische hulp bij iedere scheiding
Bel vrijblijvend: 076 - 790 13 57
Home > Echtscheidingsprocedure > Eenzijdig verzoek tot echtscheiding
weegschaal op tafel

Eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Als het samen niet lukt

Komt het initiatief voor het scheiden van één van de partners of komt u er met zijn tweeën echt niet uit? Dan schakelt u beiden een advocaat in en die kan vervolgens een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, ook wel een echtscheiding op tegenspraak genoemd, indienen bij de rechtbank. De andere partner kan hierop een verweerschrift indienen.

Naar de rechter

Als zowel het verzoekschrift als het verweerschrift binnen zijn zal de rechter een datum vaststellen voor een zitting. In deze zitting krijgt u beiden de mogelijkheid om mondeling uw verhaal toe te lichten en eventueel te onderbouwen met bewijzen. Ook alle regelingen omtrent alimentatie, gezag en omgang van de kinderen, de verdeling van de boedel en de woning worden hier besproken. Als u hier beiden geen afspraken over kunt maken, doet de rechter hier uitspraak over.

De beschikking

Na afloop van de zitting volgt binnen enkele weken de uitspraak van de rechter, ook wel de beschikking genoemd. Mocht één van de partners het niet eens zijn met de uitspraak, dan is er een mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Bij de uitspraak van de rechter komt altijd een akte van berusting. Als deze door beide partners wordt ondertekend kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Let op: pas als dat laatste is gebeurd is de scheiding definitief.

Wilt u ook een eenzijdig verzoek tot echtscheiding doen en zoekt u hiervoor een ervaren echtscheidingsadvocaat in Breda? Maak dan een afspraak bij ons op kantoor.

Menu