Juridische hulp bij iedere scheiding
Bel vrijblijvend: 076 - 790 13 57
Home > Echtscheidingsprocedure
echtscheiding aanvragen breda

Echtscheiding aanvragen in Breda

Scheiden, en dan?

Als u gaat scheiden komt er veel op u af. Er moet een heel traject worden doorlopen om uiteindelijk het echtscheidingsverzoek bij de rechter in te kunnen dienen. Hieronder leest u welke stappen u moet nemen, maar denk er wel om dat geen echtscheiding gelijk is:

Stap 1 Vertel het uw partner

Misschien wel de moeilijkste stap in het proces, maar u doet er goed aan om uw partner tijdig aan te geven dat u niet verder wilt met uw huwelijk. Wees eerlijk en duidelijk en geef hem of haar de tijd om over deze beslissing na te denken.

Stap 2 Kies echtscheidingsprocedure

Als u zover bent dat u de volgende stap wilt zetten, dan moet u kiezen via welke weg u de echtscheidingsprocedure wilt doorlopen. Dit hangt vooral af van de verstandhouding die u heeft met uw (ex-)partner. Er zijn drie opties:

Stap 3 Echtscheidingsconvenant opstellen

Scheiden van elkaar betekent ook het scheiden en verdelen van eigendommen, goederen en de woning waarin jullie wonen. Ook moeten er afspraken over partneralimentatie worden gemaakt. De afspraken die jullie hierover maken moeten worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt bij het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Als een rechter deze heeft bekrachtigd is het document bindend. Het is dus belangrijk dat u hier goede afspraken over maakt.

Stap 4 Ouderschapsplan opstellen

Als u gezamenlijk minderjarige kinderen heeft is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin legt u samen alles vast rondom de omgang, de opvoeding en de kosten (kinderalimentatie) van de kinderen. Een rechter beoordeelt dit plan en bekrachtigt deze, waardoor de afspraken vervolgens bindend worden.

Stap 5 Verzoek om echtscheiding

Het echtscheidingsverzoek wordt samen met het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan ingediend bij de rechtbank. Alleen een advocaat echtscheiding of advocaat-mediator kan dit verzoek doen. Daarom heeft u altijd een advocaat nodig bij een echtscheiding.

Stap 6 Afhandeling echtscheiding

De afhandeling van een echtscheiding is in de meeste gevallen schriftelijk. U hoeft dus niet te verschijnen voor de rechter, tenzij deze aanvullende vragen heeft met betrekking tot de gemaakte afspraken. Als er een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is gedaan, krijgt de verwerende partij de mogelijkheid om mondeling zijn of haar verweer te doen. Uiteraard mag de verzoekende partij ook toelichting geven. Een rechter doet vervolgens binnen zes weken na de zitting uitspraak.

Stap 7 Inschrijving echtscheidingsbeschikking

Na de uitspraak van de rechter is de echtscheiding nog niet rond. Dit is pas definitief na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand. Als beide partners direct na de uitspraak de akte van berusting ondertekenen, wordt er toestemming verleend tot de inschrijving. De echtscheiding wordt daarna direct definitief. Als de akte van berusting niet door beide partijen wordt ondertekend, kan de uitspraak pas worden ingeschreven als de termijn van drie maanden om hoger beroep in te stellen is verlopen.

Kosten echtscheidingsprocedure
Bij een echtscheiding betaalt u samen de kosten voor de advocaat. Hoeveel dit is wordt door ons vooraf met u besproken, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Ook betaalt u de kosten voor de procedure bij de rechter (griffierecht). De overheid vergoedt soms een deel van de kosten in de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij checken graag voor u of hiervoor in aanmerking komt.

Menu