Juridische hulp bij iedere scheiding
Bel vrijblijvend: 076 - 790 13 57
Home > Alimentatie
alimentatie breda

Alimentatie zaak in Breda

Financiële regelingen na scheiding

Scheiden brengt vaak vele gevolgen met zich mee, waaronder financiële. Waar u voorheen als huishouden over het inkomen van u en uw ex-partner beschikte, wordt dat vanaf de echtscheiding anders. Na een scheiding blijft u echter verplicht om voor elkaar en voor uw eventuele kinderen te zorgen. Om ervoor te zorgen dat de minst-verdienende partner niet te veel hoeft in te leveren, moet er een financiële regeling worden getroffen in de vorm van alimentatie.

Partneralimentatie vaststellen

U kunt gezamenlijk afspraken maken over de duur en de hoogte van de partneralimentatie. De gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Mocht u er onderling niet uitkomen, dan bepaalt de rechter de hoogte van de alimentatie. De duur van de verplichting om partneralimentatie te betalen is afhankelijk van het aantal jaren dat u getrouwd was, maar is maximaal 12 jaar.

Kinderalimentatie vaststellen

Voor de verzorging en opvoeding van de kinderen is het nodig dat er kinderalimentatie wordt betaald, zodat beide ouders hieraan evenredig naar hun inkomen bijdragen. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte van de kinderen en de situatie van voor de scheiding. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het uitgavenpatroon tijdens het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de financiële situatie van beide ouders na de scheiding. U kunt zelf afspraken hierover maken, maar een rechter zal altijd controleren of deze voldoen.

Heb ik een advocaat nodig?

De afspraken omtrent de partner- en kinderalimentatie moeten worden vastgelegd in de documenten die moeten worden ingeleverd bij het echtscheidingsverzoek bij de rechter. Hiervoor heeft u altijd een advocaat nodig, omdat u niet zelfstandig een dergelijk verzoek kunt indienen. Ook bij het maken van de afspraken is het verstandig om een advocaat te raadplegen.

Menu